Fonde og bidragsydere

Beløb
A/S D/S Orient´s Fond 50.000 DKK
Ida & J. Rindoms Fond 25.000 DKK
Bygma Fonden 50.000 DKK
Civilingeniør H. C. Bechgaard og hustru Ella Mary Bechgaards Fond 20.000 DKK
Metro-Schrøder Fonden 25.000 DKK
Torben og Alice Frimodts Fond 25.000 DKK
Frimodt-Heineke Fonden 50.000 DKK
Fonden af 17-12-1981 50.000 DKK
Fondation Juchum 150.000 DKK
Anonym 300.000 DKK
Toyota Fonden 25.000 DKK
Rørkærfonden 75.000 DKK
Marie & M. B. Richters Fond 50.000 DKK
Paula Fanny Johanne og Bertrand Olsens Legat 25.000 DKK
STG´s Gavefond 20.000 DKK
Det Arnstedtske Familiefond 50.000 DKK
Else og Erik Jørgensens Almennyttige Fond 50.000 DKK
Lund Fonden 25.000 DKK
Asta og Jul. P. Justesens Fond 150.000 DKK
Jubilæumsfonden af 12/8 1973 20.000 DKK
Enid Ingemanns Fond 20.000 DKK
1.255.000 DKK