Guidelines

Guidelines for medicin donationer

  1. Medicinen skal være optaget på modtagerlandets ”list of essential medicines”, modtageren skal være berettiget til at modtage og indføre medicin, modtageren skal betale for told og andre indførselsafgifter
  2. Medicinen vil kun blive doneret, hvis modtageren skriftligt erklærer, at medicinen efter modtagerens professionelle skøn vil blive brugt inden udløbsdato
  3. Medicinen skal i enhver henseende håndteres professionelt af sundhedsfaglige personer, forbruget af medicin skal registreres løbende, medicinen skal behørigt destrueres ved udløb, destruktionsbevis skal udstedes.

Hospitalsudstyr

  1. Udstyret leveres i brugbar stand – modtageren skal kunne betjene og reparere det, reservedele skal være disponible.
Image
Hans

Foreningen Global Medical Aid
Formand Hans Frederik Dydensborg
Vandtårnsvej 38
DK-3460 Birkerød
hfd@globalmedicalaid.com