Sri Lanka

Sri Lanka - Februar 2011

Efter invitation fra Chief Minister for Sri Lankas Østlige Provins, Sivanesathurai Chandrakanthaden, rejste repræsentanter for Global Medical Aid i februar 2011 til Sri Lanka, bl.a. for at besøge hospitaler, kontrollere medicin donationerne og underskrive en samarbejdsaftale med centralregeringen, der skal effektivisere donationsprocessen, herunder distributionen til hele øen – destinationerne udvælges af GMA, jfr. vore guidelines.

GMA har fra februar 2010 til februar 2011 i alt doneret medicin for ca. 20 mio kr, heraf til Sri Lankas Østlige Provins for ca. 3.3 mio kr i 2010 og i 2011 for ca. 3.7 mio kr.

Under besøget blev der afholdt møder, bl.a. med Chief Minister, Sundhedsministeren, læger og ledende embedsmænd i Sundhedsministeriet for den Østlige Provins. GMA besøgte flere hospitaler, herunder i Kiliveddy og Kinniya.

På grund af oversvømmelser kunne det det planlagte program imidlertid ikke fuldt ud overholdes.

I Batticaloa var arrangeret en ceremoni for GMA med takketaler og kulturel dans til ære for GMA.

Desuden besøgte vi Vavuniya Hospital, hvor vi kontrollerede det udstyr, vi havde doneret i marts 2010 og drøftede samarbejdet med hospitalsdirektøren, ligesom vi mødtes med General Director of Health for den Nordlige Provins i Jaffna og drøftede det fremtidige samarbejde med denne.

Endvidere drøftede vi vort eksisterende samarbejde med Sundhedsministerens sekretær i Colombo – vi fik tilsagn om yderligere begunstigelser i form af afgiftsfritagelse og hurtig toldbehandling.

Endelig mødtes vi med Danmarks Generalkonsul, der lovede at støtte os ved formidling af evt. sponsoraftaler og ved medie omtale.

Billederne er fra besøget.

Marts 2011