GMA's hovedlager efter Saimir havde bragt alt udstyret i orden

Saimir skabte orden i kaos og liv i maskinerne

Publiceret dato

Hans Frederik Dydensborg mødte den lokale medico ingeniør, Saimir Kondi, på et kontrolbesøg i Albanien i februar 2020 og hyrede ham på stedet. Saimirs opgave var at sætte styr på GMA’s oplagrede medicinske udstyr, og den opgave er nu fuldført til perfektion.

 

Fra defekt til perfekt

Når doneret udstyr skal transporteres fra et hospital til GMA’s lager i Skibby, er det ofte nødvendigt at skille det ad. Da det specialtrænede personale ikke følger med maskinen, kan det efterfølgende være svært at få samlet tingene korrekt, inden udstyret skal tages i brug igen – især hvis delene over et stykke tid er blevet flyttet rundt på lageret. Som følge heraf var der med tiden opstået en ophobning af mere eller mindre defekte maskiner hos GMA. Hans Frederik Dydensborg fik derfor en god idé, da han i forbindelse med nogle donationer stiftede bekendtskab med Saimir Kondi, en medico ingeniør fra Albanien med stor erfaring i at samle, teste og reparere brugt hospitalsudstyr. Saimir blev hyret i 10 dage til at gennemgå lageret og klargøre så mange maskiner som muligt, og da han rejste hjem 3. marts, var lageret ikke til at kende igen. Alt udstyr var gennemgået, repareret, nummereret og registreret på en liste – klar til at blive udskibet til nye brugere.

 

Høj uddannelse – lav løn

Saimir startede med at læse Electronics på Tirana University i 2005 og tog efterfølgende en master i Biomedical Engineering. Fra 2008-21 arbejdede han på et amerikansk hospital i Tirana, men skiftede i 2021 til det lokale Continental hospital, som samme år fik tilbud om en donation af udstyr fra GMA. I den forbindelse besøgte Saimir lageret i Skibby i oktober 2021 for at tjekke udstyret, som blev leveret til Albanien senere samme måned.

”Der er meget forskelligt brugt og kasseret udstyr i DK, som kan gøre nytte på hospitaler i Albanien, Makedonien og hele Balkan, der mangler det nødvendige udstyr”, fortæller Saimir. ”Det er fint udstyr i god stand – ofte meget lidt slidt og i nogle tilfælde slet ikke brugt. Udstyret skal blot samles rigtigt, og hvis det er nødvendigt, renser, reparerer og kalibrerer jeg det, og tester igen.”

Da Hans Frederik Dydensborg gennemførte kontrolbesøget i Albanien i februar 2022, havde Saimir, der i mellemtiden havde etableret sig som freelancer, hjulpet med at arrangere møder med hospitalerne og Sundhedsministeriet. Det var i den forbindelse, at han indgik kontrakten med GMA. ”Aftalen var en kæmpe fordel for begge parter”, siger Hans Frederik Dydensborg. ” Saimir fik en betydelig højere dagløn end han var vant til, og GMA fik udført en stor og kompliceret opgave for et meget rimeligt beløb. Lageret og udstyret er nu i perfekt stand.”

 

Tæt samarbejde med Sønderborg Hospital

Under opholdet besøgte Saimir bl.a. Sønderborg Hospital. Her havde Øre-Næse-Hals afdelingens IT-konsulent Martin Mørk taget initiativet til at kontakte GMA for at donere en brugt ABR Eclipse fra Interacoustics til en værdi af ca. 250.000 kr. Sådan én bruges til at teste hørelse på børn og andre hvor man ikke kan foretage en almindelig høreprøve (hjernestammeaudiometri). Det er meget nyttigt instrument som der måske kun findes én eller to af i Albanien i forvejen, og nok slet ingen på offentlige hospitaler. Desuden fik Saimir en hel del aflagte og udgåede høreapparater med sig.

Og han var meget glad for modtagelsen: ”Alle de personer, som jeg har mødt i Danmark, har været meget venlige og hjælpsomme. Jeg arbejdede en hel dag på hospitalet i Sønderborg, og her behandlede de mig som om, jeg havde været medlem af teamet i mange år. De hjalp mig med informationer om udstyret, og efterfølgende har jeg kunnet trække på dem i forbindelse med specifikke opgaver, fx at få en Ultrasound GE Vivid 3 sat op på Windows 2000 til at køre.

Jeg vil gerne sige tak til de danske sygehuse, som hjælper vores folk så meget, og specielt til Mr. Hans. Det er en stor ære for mig at arbejde med GMA, og Mr. Hans gør et fantastisk stykke arbejde med de mange donationer til Albanien.”