Hårde ord mod Danida om udstyr og medicin til u-landshospitaler

Publiceret dato

 

"Danidas krav for at støtte er absurde og demotiverende for befolkningens medvirken til at hjælpe fattige mennesker i Den 3. Verden og vil ydermere så mistillid til den eksisterende indsats. Udviklingsbistand skal ydes....uden betingelser af ideologisk art, der alene medfører spild af penge".  

Sådan lyder noget af den bandbulle, som lederen af NGOen Global Medical Aid (GMA) Hans Frederik Dydensborg, retter mod Danida i materiale, han har fremsendt til Folketingets udenrigsudvalg

Det sker, før den nordsjællandske advokat tirsdag kl. 13 får foretræde for udvalget på Christiansborg, hvor tidl. udenrigsminister Per Stig Møller (K) er formand og Mette Gjerskov (S) næstformand - se også http://www.ft.dk/Folketinget/udvalg_delegationer_kommissioner/Udvalg/Ude...

Dydensborg stiftede Global Medical Aid for fire år siden med det formål at donere overskudsmedicin og udfaset hospitalsudstyr til lande i Den 3. Verden. NGOen har indtil nu doneret for over 100 mio. kr. + ca. 35 fyrre fods containere og en masse stykgods som luftfragt- se også http://www.globalmedicalaid.com

Han har tidligere fortalt, hvordan der rundt om i Danmark står udrangeret hospitalsudstyr opmagasineret, som de fleste u-lande kun kan drømme om. Og destrueres tonsvis af medicin, hvoraf en del kunne finde anvendelse i disse lande.

"Fem til seks timer for at udfylde en ansøgning"

Dydensborg skriver til udvalgets politikere:

"Vi donerer til otte landes sundhedsministerier. I begyndelsen blev fragten betalt af Danidas Renoverings- og Forsendelsesbevilling, men reglerne er nu strammet /ændret, således at forsendelser til landenes regeringer ikke støttes, hvilket udelukker (Danida-støttet, red.) donation af medicin og medicoteknisk udstyr".

"Samtidig skal man forpligte sig til, jævnfør Danidas civilsamfundsstrategi, at presse regeringerne i mere demokratisk retning og i øvrigt opfylde en masse ”ideologiske” og bureaukratiske krav, der medfører, at det tager fem til seks timer at udfylde en ansøgning".

"Vi har tilbudt samarbejde med alle de store NGOèr, der høfligt har betakket sig; vi passede ikke ind i deres af offentlige midler støttede programmer – Læger Uden Grænser henviser imidlertid tilbud om donationer af udstyr til os".

"Vi er støttet af Mærsk Line med 23 gratis containertransporter og Forsvaret har fløjet fire sendinger til Afghanistan, ligesom vi støttes af større firmaer og mange mindre fonde, hvilket har muliggjort vore fortsatte donationer".

"Ideologisk og bedrevidende snak"

Dydensborg fortsætter:

"Der er for mig ingen tvivl om, at der er risiko for, at interessen for bistand i befolkningen vil falde betragtelig som følge at Danidas ideologiske krav om bl.a. styrkelse af demokrati, bæredygtighed og partnerskab".

Dertil kommer "de større NGOers (tilsyneladende) interesse i at opfylde langsigtede programmer og (måske) mere tanke på organisationen end de mennesker, der mangler hjælp".

"Fattige og syge mennesker har brug for konkret hjælp, problemerne skyldes mangel på penge, og afhjælpes ikke ved ideologisk og bedrevidende snak".

Benins hospitaler - og Danida

Global Medical Aid (GMA) har bl.a. støttet sygehusvæsnet i det lille vestafrikanske land, Benin, med medicin og udstyr, herunder 738 istandsatte hospitalssenge fra Danmark, i perioden fra juli 2012 til juli i fjor.

Den samlede værdi af leverancer m.v. var 17,7 mio. kr.

Det danske udviklingssamarbejde med Benin blev udfaset i 2013, og ambassaden i hovedstaden Cotonou lukkede ligeledes i fjor.

For nylig overførte handels- og udviklingsminister Mogens Jensen (S) de sidste 30 mio. kr. fra landet til humanitær nødhjælp.

Benin blev programsamarbejdsland for Danida i 1992. Se mere om konsekvenserne af, at Danida lukker og slukker i vor artikelserie fra 2012 på http://www.u-landsnyt.dk/nyhed/06-04-12/benin-og-danidas-exit-i-mens-dan...

Mere om Benin på http://en.wikipedia.org/wiki/Benin

Nyt projekt i Burundi, hvor hospital "ligner en flygtningelejr"

Om forholdene i Burundi skriver Hans Frederik Dydensborg efter et nyligt besøg i det lille land i Centralafrika:

"Jeg har i Burundi fået forevist Universitetshospitalet, som er landets bedst udstyrede sygehus".

"Hospitalet har ca. 430 sengepladser og ca. 80 læger (i DK er forholdet mellem sengepladser og læger næsten 1:1). Et ultralydsapparat og fem anæstesiapparater er reelt i kassabel stand."

"Hospitalet ligner en flygtningelejr, dog med udelukkende meget syge og fattige mennesker. Mange alvorlige sygdomme, f.eks. diabetes, diagnostiseres ikke i tide af mangel på diagnostiseringsudstyr og behandles i øvrigt heller ikke p.gr. af mangel på medicin, f.eks. insulin".

"Danidas støtte til ikke-professionelle NGOer er som nævnt i tidligere mails betinget af, at den danske NGO samarbejder med en udenlandsk NGO, idet ”målet er at styrke en mangfoldig, dynamisk og demokratisk udvikling” og samarbejdspartneren skal ”kontrollere myndighederne og presse disse til at opfylde deres forpligtelser.”

"Af Burundis 10 millioner indbyggere lever 80 procent under fattigdomsgrænsen, den gennemsnitlige årlige indtægt pr indbygger er 282 dollars (omkring 1.550 kr.), 2/3 af den voksne befolkning er analfabeter, 57 pct. af børnene er kronisk fejlernærede, mere end syv pct. har hiv/aids osv."

Så ifølge GMA er der nok at tage fat på. Det får de 29 medlemmer af udenrigsudvalget meget mere at vide om tirsdag kl. 13 i værelse 2-080 på Borgen.

 

Se også om Dydensborg på http://aaretshelt.dk/nominerede2012/default.asp?cid=153711

Mere om Burundi på http://da.wikipedia.org/wiki/Burundi