Det brænder jeg for

Publiceret dato

MEDICIN TIL TREDJE VERDENS LANDE

Fra sit kontor i villaen i Birkerød styrer advokat Hans Frederik Dydensborg en konstant strøm af medicin og hospitalsudstyr fra Danmark til lande som Benin, Afghanistan og Nepal. Det er en lille indsats, som gør en enorm forskel, mener han.

Tekst: Hanne Hauerslev
Foto: Sif Meincke.

Hver måned sender vi medicin ud i verden til en værdi af cirka tre millioner kroner. Vi sender til seks, otte lande efter aftale med landenes regeringer. Vi samarbejder kun med regeringerne, dels på grund af vore donationers størrelse, dels fordi alene regeringerne ved, hvortil medicinen skal distribueres. Donationerne har stor betydning, også i økonomisk. I et land med 15 millioner indbyggere som Burkina Faso svarer det til over to procent af det samlede medicinindkøb. Det betyder jo, at der vil være et tilsvarende beløb til andre sundhedsmæssige ydelser.

Ideen fik jeg en sommer på Christiansø. Jeg så et indslag i fjernsynet om en farmaceut, der havde startet et nogenlunde tilsvarende projekt. Ham fik jeg kontakt med og vi samarbejdede et par år, hvorefter jeg startede Global Medicial Aid i 2010. I dag er vi 75 danske og udenlandske medlemmer, læger, advokater og andre, der på alle måder arbejder på at skaffe medicin og udstyr til de lande, vi samarbejder med. En tidligere lægelig direktør for Rigshospitalet har netop udarbejdet en rapport om sundhedsvæsenet i Benin som vi efter aftale med de fleste hospitaler i Hovedstadsregionen kan forsyne med så meget udfaset udstyr, at alle hospitaler i Benin – og det er 9.000 sengepladser -  vil være forsynet med udstyr på vores niveau i løbet af fire år.

Jeg gør det ganske enkelt fordi det er en god ide og så er det nemt.  I Danmark destruerer vi den medicin, som der mangler i den tredje verden. I 2008 blev der destrueredet over 8.000 tons medicin direkte fra medicinalfirmaernes lagre. Det er billigt at producere store mængder, men ikke alt bliver solgt, blandt andet fordi vi i Danmark ikke må sælge medicin med en udløbsdato på under et halvt år. Vi donerer kun medicin, såfremt myndighederne erklærer, at medicinen vil blive brugt inden udløb – af hensyn til udløbsfristen sender vi næsten udelukkende som luftfragt.

Og så er det uhyre enkelt. Medicinalfirmaerne sender mig specificerede lister over overskudsmedicinen. Listerne videresender jeg til sundhedsmyndighederne i samarbejdslandene, der returnerer dem. Herefter organiserer en speditør fragten, som finansieres af Danida. Medicinen er på hospitalerne cirka to uger efter henvendelsen fra medicinalfirmaerne. Jeg ser hverken medicin eller penge, det hele ordnes fra mit kontor her i Birkerød ved hjælp af en telefon og en computer.

Der er ikke at andre organisationer, der donerer medicin på denne måde. Til gengæld er der flere, der sender brugt hospitalsudstyr ud i verden. Vi har selv sendt 400 containere med hospitalsudstyr til  Benin, Burkina Faso, Cambodia og Sri Lanka og er netop nu i færd med at sende 700 senge fra Hvidovre Hospital til Benin. Mærsk Line og Damco har støttet os med gratis transport.

Med en meget ringe indsats gør vi en stor forskel. Millioner af mennesker i den tredje verden dør af mangel på medicin, som oftest slet ikke kan skaffes. Sygdomme som halsbetændelse og lungebetændelse, som vi betragter som banale i Danmark, dør man simpelthen af, når man ikke kan få penicillin. Og en blodtransfusion  kan ikke foretages, hvis der mangler poser til opbevaring af blodet.

Det er ikke sådan, at jeg går og tænker på, at det er helt fantastisk. Jeg tror, at det ligger lige for at hjælpe andre, når man er advokat. Min kone og jeg har for eksempel igennem et par år betalt for to børns skolegang i Nepal. Senere kom en slægtning på studieophold i Danmark. I flere år hjalp jeg 60-70 nepalesiske studerende med alt fra opholdstilladelse til lønforhold.

Jeg synes, man bør hjælpe, hvor man kan. Samarbejdet med myndighederne, de mange dygtige mennesker i den tredje verden, Forsvaret og erhvervsvirksomheder som Mærsk Line er ikke bare nødvendige for at løse opgaven. Det oplever jeg både som en anerkendelse og en inspiration.

 

Hans Frederik Dydensborg

Cand.jur. fra Københavns Universitet i 1970. Møderet for Højesteret i 1978. Beskæftiger sig med erhvervssager og procedure. Selvstændig siden 1978 med enmandsfirma på Strøget i København. I dag kontor på hjemmeadressen i Birkerød. Læs mere på www. globalmedicialaid.dk

 

http://www.advokatsamfundet.dk/Service/Publikationer/Tidligere%20artikl…