GMA donerer hospitalsudstyr for yderligere 5 mio. kr. til Ukraine

Publiceret dato

Det ukrainske hospitalsvæsen er ekstremt hårdt presset som følge af krigen mod Rusland, og der er et stort behov for tilførsel af nyt hospitalsudstyr af enhver art. Derfor har Ukraine høj prioritet i GMA’s hjælpeprogram, og den aktuelle donation på i alt 180 kubikmeter hospitalsudstyr omfatter bl.a. senge, madrasser og rullestole samt tandlæge-, blodtest-, anæstesi-, operations- og laboratorieudstyr. To lastvogne ankom planmæssigt med udstyret til Kharkiv efter blot en uges transport i starten af juli, og den officielle modtager, Kharkiv Fund, sørger for at distribuere udstyret ud til regionens ca. 60 hospitaler.

Transporten doneret af DSV
Normalt er det en forudsætning for at modtage hospitalsudstyr fra GMA, at modtageren selv betaler for transporten. Det blev dog ikke nødvendigt i dette tilfælde, hvor DSV (verdens tredjestørste logistikselskab) tilbød at varetage transporten med to store 90 kubikmeter lastvogne uden beregning.
”GMA har ikke midler til selv at betale for de mange transporter, som vi hvert år sender afsted, så vi er meget taknemmelige for DSV’s generøse tilbud om at stå for transportudgifterne”, udtaler Hans Frederik Dydensborg, formand for GMA.

Udstyr for 50 mio. kr. til Ukraine siden 2014
GMA sendte de første lastbiler med hospitalsudstyr til Ukraine i 2014, og siden er der løbende doneret hospitalsudstyr og medicin til Sundhedsministeriet, militærhospitaler og universitetshospitaler i Ukraine. Det drejer sig bl.a. om seks ambulancer (herunder fire til faldskærmstropper i det østlige Ukraine), 8.000 antibiotikabehandlinger, 10.000 hospitalsuniformer samt senge, operationsborde og blodfraktioneringsmaskiner. Under overrækkelsesceremonien for sidstnævnte donation modtog Dydensborg priser fra UNFPA Ukraine og fra Kyiv Blood Center.

Med de leverede lastvognslæs i juli 2023 har Ukraine i alt modtaget 33 forsendelser til en samlet værdi af ca. 50 mio. kr. fra GMA.