Orifarm medicin

Donationer der nytter

Publiceret dato

I Danmark kasseres der hvert år hospitalsudstyr for millioner af kroner, og der destrueres mere end 8000 tons medicin. Men langt størstedelen af det kasserede hospitalsudstyr og medicinen kan sagtens stadig anvendes og gøre gavn i den fattige del af verden.

Hvert år destruerer danske medicinalfirmaer over 8000 tons medicin, hvoraf langt det meste stadig er fuldt anvendeligt. Destruktionen skyldes typisk, at der er en stavefejl på emballagen, eller at medicinen nærmer sig udløbsdatoen. Samtidig kasserer danske sygehuse funktionsdygtigt hospitalsudstyr for flere millioner kroner. Det beror på, at der hele tiden udvikles ny teknologi, og at hospitalerne løbende skifter ’forældede apparater’ ud med nyere udstyr. Men både medicin og kasseret lægeudstyr kan redde menneskeliv i fattige lande, hvor millioner af mennesker dør af banale sygdomme som følge af manglende medicin og hospitalsudstyr.

”I Danmark er det en selvfølge at få penicillin imod en helt almindelig halsbetændelse. Men sådan er det altså langt fra i Burkina Faso. Her dør folk af den slags pga. mangel på penicillin,” forklarer 66-årige advokat Hans Frederik Dydensborg, der sammen med den 23-årige studerende Sugi Thiruchelvam i februar 2010 stiftede Global Medical Aid, der indsamler brugbar medicin og funktionsdygtigt udstyr til fordel for den tredje verden.

”Med dansk medicin, som egentlig bare skulle være destrueret, kan vi pludselig redde menneskeliv – det kan man da om noget kalde en win-win-situation.”

Medicin for over 11 millioner
I dag samarbejder Global Medical Aid med fem danske medicinalfirmaer, to hospitaler og en leverandør af hospitalsudstyr samt sundhedsministerierne i Afghanistan, Burkina Faso og Sri Lanka og internationale organisationer i Nepal.

”Vi har på bare ni måneder allerede doneret medicin for over 11 mio. kroner, men vi vil gerne donere meget mere,” forklarer Hans Frederik Dydensborg, der ved siden af sit job som advokat hver dag bruger mange frivillige timer på projektet, hvor der er nok at tage fat på i forhold til at få aftaler på plads med donorvirksom-heder, booke transportfirmaer, godkende bestillinger med modtagerlandene osv.

Han understreger, at det aldrig er gammel medicin og ubrugeligt udstyr, som Global Medical Aid sender af sted til den tredje verden: ”Det kunne vi ikke drømme om. Det er udelukkende brugbar medicin, som af den ene eller anden grund ikke længere kan sælges i Danmark. Eller hospitalsudstyr, der er forældet i Danmark, men som stadig er fuldt brugbart, og som derfor kan skabe stor glæde for både patienter og personale i fattige lande.”

Simpelt koncept gør alle glade
Og konceptet bag Global Medical Aid er så simpelt, at man næsten kan undre sig over, at det ikke er blevet sat i værk før nu.      

”Konkret forløber processen sådan, at vi indledningsvis fx bliver kontaktet af en medicinalvirksomhed med en lang liste over medicin, der skal destrueres. Listen sender vi med det samme videre til et af de modtagerlande, vi samarbejder med, for at spørge, hvor meget medicin de kan bruge.”

Ifølge WHO’s regler om Drug Donations er det ulovligt at sende nødhjælpsudstyr og medicin af sted, hvis modtagerlandet ikke kan bruge medicinen. Derfor skal modtagerlandet altid skrive under på, at de kan bruge medicinen – og vel at mærke inden udløbsdatoen.

”Så snart vi ved, hvad modtagerlandet kan bruge, giver vi besked til medicinalfirmaet og indhenter samtidig tilbud fra to speditører på, hvad det koster at sende den pågældende mængde medicin af sted med fly. Medicinalfirmaet sætter derefter medicinen til side. Speditøren henter det og fragter det derefter direkte til modtagerlandet, hvor vores kontakt, der typisk er en person fra sundhedsministeriet, tager imod medicinen i tolden og sørger for, at den kommer ud til de pågældende hospitaler,” forklarer Hans Frederik Dydensborg om hele processen, der typisk ikke tager mere end 14 dages tid. Danida betaler alle fragtudgifter.

”Det er meget vigtigt, at de personer, vi har kontakt til i modtagerlandene, ikke er hvem som helst, eftersom der er masser af korruption i de lande, hvor vi opererer. Det er årsagen til, at vi løbende besøger modtagerlandene og kontrollerer, at alle vilkår for donationen er overholdt.”

Løbende kontrol
Alle donationer sker i overens-stemmelse med WHO’s Guidelines. Og Global Medical Aid holder nøje regnskab med medicinen, og at den destrueres ved udløb, samt at udstyret anvendes og vedligeholdes løbende. Hans Frederik Dydensborg og Sugi Thiruchelvam rejser således snart hele vejen fra Karup til Herat i forbindelse med, at Philips har tilbudt at donere et røntgenapparat til et hospital i byen.

”Røntgenapparatet har en værdi af 500.000 kroner og skal sendes af sted til Den Danske Afghanistan Komité, som driver et hospital i Herat i samarbejde med Danida, der bruger 500 millioner årligt på humanitær bistand i Afghanistan. Og eftersom røntgenapparatet var alt for stort til at være i lastrummet på et passagerfly, så har Flyvevåbenet tilbudt at stille deres Herkules transportfly til rådighed og fragte apparatet hele vejen fra Karup til Herat. Det bliver da ikke meget større,” slutter Hans Frederik Dydensborg.

Publiceret in ORIFARM Magasinet:
http://www.orifarm.dk/forbrugere/magasinet_orifarm/donationer_der_nytter.aspx