Global Medical Aid

Guidelines

GMA´s guidelines for donation af medicin

  1. Den accepterede medicin må være optaget på det modtagende lands ”List of Essential Drugs”. Modtageren må være berettiget til at importere medicinen og hæfter fuldt ud for betaling af enhver told og anden afgift, der pålægges den pågældende medicin ved modtagelsen.
  2. Modtageren må erklære, at medicinen forventes at blive brugt før udløb og at medicinen kun vil blive anvendt af professionelt sundhedspersonale.
  3. Modtageren må erklære, at al medicin, der ikke er brugt før udløbsdato, vil blive destrueret og at modtageren eller relevante myndigheder vil udstede destruktions certifikat.
  4. GMA vil foretage inspektion af behandlingen af medicinen. Såfremt opbevaring eller behandling af medicinen ikke foretages korrekt, forbeholder GMA sig at afbryde samarbejdet straks.

GMA´s standarder og betingelser for medicin donationer er i øvrigt i overensstemmelse med WHO´s 2010 guidelines for medicin donationer, jfr. § 3.1.6., incl. undtagelsen for direkte donationer.

Global Medical Aid – www.globalmedicalaid.com - er en non-profit, humanitær organisation, hvor alle medlemmer arbejder gratis.

Hospitalsudstyr

  1. Udstyret leveres i brugbar stand – modtageren skal kunne betjene og reparere det, reservedele skal være disponible.