Nødhjælpsorganisation klager over defekt hospitalsudstyr

Nødhjælpsorganisation klager over defekt hospitalsudstyr

Publiceret dato: 
28.12.2014

Brugt hospitalsudstyr, der doneres til nødhjælpsorganisationer, kan ende med at gøre mere skade end gavn i verdens brændpunkter.

Nødhjælpsorganisationen Global Medical Aid advarer om, at danske hospitaler i nogle tilfælde donerer defekt udstyr, og at det kan være farligt at bruge, skriver dr.dk.

Organisationen har modtaget alt fra defekte anæstesiapparater til infusionspumper og hjertestartere, der ikke virker, fra hospitaler i Region Hovedstaden.

»Vi er helt klart blevet brugt som en storskraldsordning, hvor hospitalerne bare har kunnet kommet af med det udstyr, der i årevis har stået i kældrene,« siger formand for Global Medical Aid Hans Frederik Dydensborg til dr.dk.

Politikerne i Region Hovedstaden har besluttet, at brugt hospitalsudstyr kun skal doneres til udviklingslande, hvis det er etisk forsvarligt. Men Hans Frederik Dydensborg påpeger, at det er direkte uetisk, når der sendes defekt udstyr til nødhjælpsorganisationerne.

Formand for regionens IT- og afbureaukratiseringsudvalg Lise Müller (SF) er ked af, at organisationerne i nogle tilfælde får ubrugeligt udstyr.

»Selvfølgelig skal udstyret have en vis standard, og selvfølgelig skal det kunne bruges,« siger hun til dr.dk.

Derfor vil Region Hovedstaden nu oprette et lager, der skal gennemgå det indsamlede udstyr fra hospitalerne for fejl og mangler, inden det bliver sendt videre til nødhjælpsorganisationerne.

Det er en ordning, som Region Midtjylland har gode erfaringer med.