Medicin og hospitalsudstyr til Helmand, Afganistan

Medicin og hospitalsudstyr til Helmand, Afganistan

Publiceret dato: 
01.01.2017

Som opfølgning på et vel initieret samarbejde, Global Medical Aid (GMA) og Forsvaret imellem, og gennemført donation af medicin og hospitalsudstyr i Helmand, Afghanistan, fremsendes hermed afsluttende skrivelse til orientering.

DANCON er det danske militære styrkebidrag i Afghanistan. DANCON er på nuværende tidspunkt, i samarbejde med mange forskellige samarbejdspartnere, med til blandt andet, at støtte transitionen af ansvaret til den afghanske regering, for opretholdelse sikkerhed og tryghed for det afghanske folk i Helmand, Afghanistan. Et led i støtten til transitionen, omfatter samarbejde mellem de afghanske myndigheder og det provinsielle genopbygningshold (PRT), hvori det danske Udenrigsministerium, DANIDA, US AID og NATO blandt andet er repræsenteret. DANCON har et tæt samarbejde med PRT’et, idet den militære opgave ikke kan løses uden støtte fra det civile samfund og det civile samfunds opgave ikke løses uden militær støtte.