Makedonien

Makedonien ligger in den sydøstlige del af Europa lige over Grækenland. Landet opnåede uafhængighed fredeligt fra Jugoslavien

i 1991. I begyndelsen var Grækenland imod republikken på grund af det hellenistiske navn og symboler. Disse problemer er stort
set løst selvom Grækenland stadigt afviser brugen af navnet Makedonien eller Den Makedonske Republik. I 2001 indledte etniske
albanere et oprør over hvad de opfattede som uligheder indenfor politik og økonomi. En plan blev lavet for a løse disse uligheder og
oprøret er ovre. Landet eksporterer hovedsageligt forarbejdede varer, såsom mad, drikkevarer, tobak and tekstiler. Makedonien bliver
regnet for transitland for heroin og hash fra sydvestasien, og der er også problemer med hvidvaskning af penge grundet en kontant-
baseret økonomi.
 
Areal: 25.713 kvadrat km
Hovedstad: Skopje
Religion: Makedonsk Orthodox 64,7% - Muslim 33,3% – Andre Kristne 0,37% - Andre og uspecificeret 1,63%
 
Befolkningstal: 2.082.370
Dødsrate for spædbørn: 8.32 døde/1000 fødsler
 
Hospitals senge: 4.63 senge /1000 befolkning
Den gennemsnitlige levealder: 75,36 år
 
Procent af befolkningen som lever for under $2 om dagen: 5,9% (baseret på 2008-tal)