DONATION AF HOSPITALSUDSTYR TIL MAGUNGA, KOROGWE DISTRIKTS HOSPITAL