Afghanistan - November 2010

Som bekendt har Philips Danmark doneret Global Medical Aid et næsten nyt transportabelt røntgenapparat, som vi, bl.a. efter drøftelser med Udenrigsministeriet, besluttede at videregive til Den Danske Afghanistan Komité, der driver et Danida-støttet hospital i Afghanistans næststørste by, Herat.

Sugi og jeg tog af sted slutningen af november 2010 - tidspunktet blev afstemt med DR, således at overrækkelsen af anlægget kunne ske i forbindelse med en journalists tilstedeværelse i Afghanistan.

Da der ikke er fragtfly forbindelse mellem Kabul og Herat og da anlægget ikke kunne bringes ombord i et indenrigsfly – eller sendes med bil – transporterede det danske luftvåben anlægget fra Karup til Herat, hvor de italienske ISAF styrker gav tilladelse til at benytte den italienske militære lufthavn.

Ved at benytte denne fremgangsmåde undgik vi afghansk toldbehandling, hvilket bl.a. gav væsentlige tidsmæssige fordele.

Anlægget blev afleveret til hospitalet under en større ceremoni, hvorunder bl.a. Afghanistans vicesundhedsminister, de stedlige repræsentanter for sundhedsmyndighederne og lederne af den italienske humanitære hjælpeorganisation AISPO samt journalisten fra DR var til stede.

Det var via udenrigsministeriet aftalt med journalisten, at indslaget også skulle omhandle donationen, men dette skete kun i begrænset omfang – se

Her er  røntgenanlægget


AISPO – www.aispo.org  - varetager Italiens humanitære indsats i Provinsen Herat, herunder medicinforsyning til hospitalerne.

Vi har derfor indgået aftale med AISPO om, at vi tilbyder at levere medicin til Herat, således at AISPO fordeler medicinen til hospitalerne, i øvrigt i overensstemmelse med vore guidelines for medicin donation.

I Kabul mødtes vi igen med vicesundhedsminister dr. Nadera Hayat Burhani sammen med lederen af Sundhedsministeriets internationale afdeling, dr. Habibullah Ahmadzai.

Vi indgik aftale om, at GMA også kunne levere medicin til Kabuls hospitaler, jfr. vore guidelines og ministeren bad dr. Ahmadzai sørge for at toldbehandlingen mv. sker meget hurtigt, ligesom vi fik løfte om, at der ikke skal betales skat eller andre afgifter.